Spoed

 

Wat is een spoedgeval?


- Ademhalingsproblemen

- Ernstige bloedingen

- Gezwollen buik en braakneigingen zonder dat ze daadwerkelijk overgeven

- Langdurig braken en diarree

- Vergiftiging of iets verkeerds gegeten

- Onderkoeling

- Oververhitting

- Aanrijding

- Oogverwondingen

- Geen urineproductie

- Acute verlammingen

- Aanhoudende aanvallen (epilepsie)

- Jonge miniatuurpups die plots heel loom worden